O dětském souboru Mráček z Mrákova


Dětský soubor Mráček vznikl v roce 1989. Šíří krásy krojů, písní a tanců chodského kraje. Soubor má vlastní dudáckou muziku. Členskou základnu tvoří děti 5 – 15 let. Zřizovatelem je Sdružení přátel Dolního Chodska, do kterého patří i dospělý soubor.

Mráček příležitostně vystupuje na různých kulturních akcích. Každoročně nás můžete vidět na Chodské hyjtě v Mrákově, na Chodských slavnostech v Domažlicích a na MFF v Klatovech. Pásma, která předvádíme, jsou zaměřena na zvyky a hry dětí na Chodsku vztahující se k různým ročním obdobím, např. „Dětské vánoce na Chodsku“, Muzikantská Cecilka, “Pikšvonc“ – hry na pastvě.

V roce 2019 jsme úspešně oslavili 30. výročí založení souboru. Své narozeniny jsme oslavili velkolepě v podobném duchu jako 25. výročí v roce 2014, s vlatním pořadem, do kterého jsme pozvali všechny bývalé i současné členy souboru MRÁČEK.

O Chodsku

Chodsko je oblastí na rozhraní Českého lesa a Šumavy a tvoří je 11 historických chodských obcí: Postřekov, Klenčí, Chodov, Újezd, Draženov, Stráž, Tlumačov, Mrákov, Starý Klíčov, Chodská Lhota, Pocínovice . Rozprostírá se kolem Domažlic – kdysi královského města. Chodové jsou pověstní svou hrdostí, konzervativností a tvrdohlavostí. Díky tomu se zachovalo mnoho rodinných a výročních obřadů. Místní lid hovoří libě znějícím a trochu zpěvným dialektem, ženy dodnes oblékají tradiční lidový kroj a při tancovačkách se nikdy nevynechá tradiční „chodské kolečko“.

O Mrákově

Mrákov patřil mezi 11 nejstarších chodských vesnic rozložených na jihozápadním pomezí Čech. Jejich obyvatelé vykonávali strážní službu k ochraně zemské hranice a obchodních stezek vedoucích do města Domažlice. Potvrzuje to listina krále Jana Lucemburského z r. 1325. Vznikl na úpatí kopce asi 4 km jižně od Domažlic v nadmořské výšce 462 m. Škola zde existovala již v 18. století. V r. 1792 ji navštěvovalo 200 dětí z Mrákova, Klíčova a Tlumačova. Fara Mrákov byla zřízena v r. 1785 oddělením od domažlického děkanství. V letech 1811 – 1813 byl na návsi, na místě dřívější kaple vystavěn kostel zasvěcený sv. Vavřinci. Jedná se o trojlodní stavbu s hranolovou věží v průčelí.

AktualityKontakt


Jana Kucalová
umělecká vedoucí
mobil: +420 724 171 116
email: jana.kucalova@atlas.cz

Josef Jarábek
vedoucí dudácké muziky
mobil: +420 721 867 091
email: josefjarabek@gmail.com

 

Napište nám zprávu …