O chodském souboru z Mrákova


Chodský soubor z Mrákova založila skupina nadšenců v roce 1961 a od té doby rozdává veselí, pohodu a dobrou náladu skrze své muzikanty, zpěváky, tanečníky a vypravěče. Soubor uskutečnil mnoho vystoupení při různých příležitostech a folklorních festivalech doma i v zahraničí. Jeho hlavním posláním je udržovat a rozvíjet zájem o folklor Chodska zpěvem a tancem chodských písní se zachováním tradičních krojů dolního Chodska. Počet členů souboru se pohybuje mezi 20 až 30 členy všech věkových skupin. Nejmladší vystupují pod názvem Mráček. Od roku 1978 má soubor vlastní dudáckou muziku, která hraje ve složení klarinety v ladění Es a B, dudy, housle, basa. Členové souboru iniciovali pro ostatní zájemce založení občanského spolku s názvem Spolek přátel dolního Chodska, které ještě v širším měřítku podchycuje zájem o tradiční lidovou kulturu Chodska nejen v okolí Mrákova. Chodský soubor z Mrákova pořádá každoročně v Mrákově první sobotu po 10.srpnu vlastní festival Chodská hyjta, na kterém se představí účinkující z Chodska i ze zahraničí.

O Chodsku

Chodsko je oblastí na rozhraní Českého lesa a Šumavy a tvoří je 11 historických chodských obcí: Postřekov, Klenčí, Chodov, Újezd, Draženov, Stráž, Tlumačov, Mrákov, Starý Klíčov, Chodská Lhota, Pocínovice . Rozprostírá se kolem Domažlic – kdysi královského města. Chodové jsou pověstní svou hrdostí, konzervativností a tvrdohlavostí. Díky tomu se zachovalo mnoho rodinných a výročních obřadů. Místní lid hovoří libě znějícím a trochu zpěvným dialektem, ženy dodnes oblékají tradiční lidový kroj a při tancovačkách se nikdy nevynechá tradiční „chodské kolečko“.

Aktuality
Kontakt


Ludmila Kašová
předsedkyně Spolku přátel dolního Chodska
mobil: +420 607 111 541
email: ludmilakasova@seznam.cz

Josef Jarábek
vedoucí dudácké muziky
mobil: +420 721 867 091
email: josefjarabek@gmail.com

Josef Nejdl ml.
jednatel Spolku přátel dolního Chodska
mobil: +420 728 838 519
email: nejdl@seznam.cz

 

Napište nám zprávu …