Josef Nejdl st. †15.5.2021

Rádi bychom se jménem Chodského souboru Mrákov rozloučili s naším mnohaletým vedoucím panem Josefem Nejdlem.

Pokud se řekne „Hyjták z Mrákova“, mnozí příznivci chodského folklóru si vybaví pana Josefa Nejdla. Vzpřímeného Choda v bílém kabátě, s vřelým pohledem a šírákem na hlavě. Jeho nepřekonatelné průvodní slovo na Chodské hyjtě v Mrákově a vtipné poudačky si dozajista ponese v paměti každý z jeho obdivovatelů. Pan Nejdl řadu let vedl organizaci Mrákovského souboru. Právě díky jemu folklorní souborová činnost fungovala přirozeně a hladce, a to i bez pomoci rozličných vynálezů současnosti. Soubor pod jeho vedením zažil řadu vystoupení nejen v rámci naší vlasti, ale také v zahraničí. Až později jsme si uvědomili, kolik času a energie musel těmto přípravám a organizaci věnovat. Naštěstí mu byla velkou oporou manželka Marie, vždy nápomocná a také tolerantní vůči jeho aktivitám. Proto i paní Nejdlové patří veliké díky. Naše výkony na pódiu dokázal pan Nejdl vždy objektivně zhodnotit, ocenit, ale i taktně upozornit na případné chyby. Soubor díky kvalitnímu vedení zažil mnoho úspěchů a získal různá ocenění. A mezi členy souboru bylo dokonce v té době uzavřeno hned několik manželství.

Dnes chceme vyjádřit hlavně úctu a respekt, které vůči osobě pana Nejdla chováme. Ještě hodně bychom mu chtěli říci, ale je třeba se rozloučit. Milý pane Nejdle, děkujeme za všechno, co jste pro naše společenství vykonal, za to, čemu jste nás naučil. Byl jste jedním z nás, vždycky vlídný, laskavý, velkorysý, podporující. S trpělivostí, shovívavostí a humorem jste přecházel rozličné naše mladické výstřelky či slabosti. Navíc jste byl výraznou osobností Spolku přátel dolního Chodska. Vaše přednášky v chaloupce u Bílků byly vždy poučné a poutavé. Velmi cenné jsou pro nás údaje, které jste pro nás zaznamenal do kroniky Chodského souboru Mrákov a kroniky obce Mrákov.

Děkujeme Vaší manželce i Vašim synům, že Vám ve Vašem konání pomáhali, že Vás podporovali. Byli tak nápomocni tomu, aby čistý folklor a tradice zůstaly v našem kraji zachovány.

Nikdy na Vás nezapomeneme!

Vaši souboráci